Analiza finansowa firmy – jak szybko sprawdzić kondycję firmy

Czy Twoja firma jest naprawdę dobrze prowadzona, czy stacza się po równi pochyłej?
Czy podejmujesz optymalne decyzje, czy działasz chaotycznie?
A może planujesz zakupy jakiejś firmy?

Z tego artykułu dowiesz się jak szybko sprawdzić kondycję firmy dzięki prostej analizie finansowej.

Wideo jest opisem tego artykułu:

Ocenisz jakość zarządzania, jakość aktywów, wskaźniki płynności i wskaźniki finansowe.

Na codzień sam prowadzę własne firmy, a wcześniej zarządzałem kilkoma bardzo dużymi spółkami. Klienci doceniają, to że w prosty sposób tłumaczę skomplikowane rzeczy [O mnie]

Nawet jeśli prowadzisz małą firmę w oparciu o działalność gospodarczą ta wiedza Ci się spodoba. Oczywiście posiadając spółkę będziesz mieć natychmiast dostęp do jej oceny.

Przygotuj sobie coś do notowania ponieważ im szybciej przeanalizujesz swój biznes tym szybciej zaczniesz korzystać.
Ta wiedza pochodzi z warsztatów Budżet Firmowy (dostępny również w wersji on-line) podczas których liczymy je dla dla każdej firmy i dodatkowo podaję wskazówki jak je poprawić,

Analizę finansową firmy, czyli szybkie sprawdzenie kondycji firmy podzieliłem na trzy bloki.

Analiza finansowa firmy – wskaźniki płynności.

Analiza tych wskaźników odpowie Ci na pytanie czy firma posiada dużą płynność czyli czy ma dostęp do gotówki i czy nic jej nie grozi.

Pierwszy ze wskaźników to tzw. Wskaźnik Szybki QR (Quick Rate) – Powie Ci ile razy należności, które firma ma u klientów i gotówka w kasie jest w stanie pokryć bieżące zobowiązania.

QR = (należności + gotówka / zobowiązania bieżące)

Sprawdź jaka jest wartość nieopłaconych faktur i ile Twoja firma posiada pieniędzy w kasie i na kontach.
Podziel tą wartość przez bieżące zobowiązania – niezapłacone faktury, wynagrodzenia, ZUSy, czynsze, leasingi, raty kredytów i inne zobowiązania, które musi opłacić w najbliższym miesiącu.

Rozszerzeniem tego wskaźnika jest CR (Current Ratio) czyli Wskaźnik Bieżący Płynności. Bierzemy w nim (dodajemy) wartość stanów magazynowych. Należy je dodać do należności i kasy. Jeśli masz naprawdę dobre zapasy towarów handlowych, które szybko rotują nie powinna Cię martwić wartość w okolicach 1, chociaż powinien być wyższy.

CR = (zapasy + należności + gotówka / zobowiązania bieżące)

Wartość wskaźników poniżej 1 oznacza, że firma będzie musiała posiłkować się kredytami aby w terminie regulować swoje należności.

Kolejny wskaźnik do Dźwignia L (Leverage) – mówi nam o tym czy i w jakiej skali Twoja firma korzysta z zewnętrznego finansowania czy sama kredytuje rynek, na którym działa.

L = dług / kapitały własne

Porównujemy tutaj (dzielimy) całość zadłużenia, które posiada firma do własnych aktywów, które posiada.

L większe od jednego oznacza, że to dostawcy, wierzyciele, banki kredytują firmę. Mniejszy od jednego oznacza, że firma kredytuje odbiorców.

Dla uproszczenia obliczeń możesz potraktować jako dług niezapłacone faktury do dostawców, a pod kapitały własne podstawić wartość stanów magazynowych i niezapłaconych faktur (należności)

Druga grupa wskaźników pozwoli Ci sprawdzić jakość posiadanych aktywów.

Wskaźniki Jakości Aktywów.

Aktywa firmy to posiadana gotówka, towary i materiały oraz należności klientów – to aktywa bieżące, na których robisz biznes. Druga grupa aktywów to środki trwałe – one powinny służyć do jak zwiększania efektywności Twojego biznesu.

IT (Inventory Turnover) to wskaźnik rotacji zapasów. Mówi nam o tym jak szybko rotuje towar na magazynie. W przypadku firm handlowo-usługowych rekomenduję rozpatrywać osobo rotację towarów handlowych i osobno materiałów do produkcji.

IT = ( stan magazynowy / sprzedaż ) * okres sprzedaży

Przykład: Na magazynie posiadasz towary wartość 100 tys pln, a sprzedaż w ciagu ostatnich 100 dni wyniosła 200 tys pln

IT = (100 000 pln / 200 000 pln) * 100 dni = 50 dni

Tyle dni średnio leży towar na magazynie zanim zostanie sprzedany.

Polecam policzyć ten wskaźnik dla każdego asortymentu aby następnie wyznaczyć optymalny poziom zapasów dla każdej pozycji lub kategorii.

RT (Receivables Turnover) to wskaźnik, który mówi nam po ilu dniach płacą firmie jej klienci.

RT = (wartość należności / sprzedaż ) * okres sprzedaży

Przykład: Należności od klientów stanowią wartość 100 tys pln, a sprzedaż w ciagu ostatnich 100 dni wyniosła 200 tys pln

RT = (100 000 pln / 200 000 pln) * 100 dni = 50 dni

Po tylu dniach średnio spływa gotówka od klientów.

Zwróć uwagę, że w powyższym przykładzie towar najpierw leży 50 dni na magazynie, a następnie firma czeka jeszcze 50 dni na pieniądze od klientów. Razem to 100 dni od zakupu do uzyskania należności za zakupiony, a następnie sprzedany towar.

Współczynnik PT (Payable Turnover) z kolei informuje nas jak szybko firma płaci za zakupione towary.

PT = (wartość zobowiązań / zakupy ) * okres zakupów

Przykład: Aktualne zobowiązania za zakupiony towar stanowią wartość 100 tys pln, a zakupy (lub wartość sprzedaży w cenach zakupu) w ciagu ostatnich 100 dni wyniosła 200 tys pln

PT = (100 000 pln / 200 000 pln) * 100 dni = 50 dni

Po tylu dniach średnio firma płaci swoim dostawcom.
Zwróć uwagę, że w powyższym przykładzie firma czeka 100 dni od zakupu do uzyskania należności za zakupiony, a sama płaci dostawcom po 50 dniach. To oznacza, że sama kredytuje rynek.

To często odpowiedz na pytanie: gdzie są pieniądze firmy?

Ostatni w wskaźników jakości aktywów to wskaźnik rotacji posiadanych aktywów AT (Asset Turnover) – pozwala ocenić jak sprawnie firma wykorzystuje posiadane aktywa.

AT = Sprzedaż Roczna / Wartość Aktywów

Przykład: Roczna sprzedaż to 1 000 000 pln, a posiadane aktywa (pieniądze, należności, zapasy i majątek firmy) to … 500 000 zł

AT = 1 000 000 pln / 500 000 pln = 2

Taki współczynnik pokazuje nam, że firma dwukrotnie obraca w rok swoimi aktywami. Im wyższy współczynnik tym bardziej efektywny biznes.

Ostatnia grupa wskaźników, które pozwalają nam analizować kondycję finansową firmy to wskaźniki finansowe.

Wskaźniki finansowe.

CM (Contribution Margin) – marża zysku brutto. Pokazuje nam ile ze sprzedaży pozostaje na utrzymanie całej firmy. To absolutnie najważniejszy parametr oceny biznesu.

CM = (Sprzedaż i Koszty Sprzedaży)/Sprzedaż

Przykład: Firma kupuje towar za 100 zł i sprzedaje go za 125 zł.

CM = (125 zł – 100 zł)/125 zł = 20 %

Przedsiębiorcy często mylą marżę z narzutem. W przypadku narzutu w liczniku wpisujemy cenę zakupu. Tutaj 100 zł więc narzut w powyższym przykładzie wynosi 25%.

Zyskowność Sprzedaży – współczynnik ROS (Return On Sales) – mówi nam o tym ile zysku netto pozostaje w firmie z całej sprzedaży.

ROS = Zysk Brutto / Sprzedaż

Przykład: Roczny zysk brutto (przed zapłaceniem podatku dochodowego) wynosi 300 000 zł, a roczna sprzedaż to 1 000 000 zł. ROS = 30% czyli aż 30% ze sprzedaży zostaje w firmie. Życzę każdej firmie tak wysokich zysków. Po Budżecie Firmowym to możliwe!

Współczynnik zyskowności aktywów ROA (Return On Assets) informuje nas o tym jak bardzo zarabiamy na posiadanych aktywach.

ROA = EBITDA / Aktywa

Przykład: Firma wygenerowała zysk brutto (przed podatkiem dochodowym) na poziomie 300 000 zł. Po dodaniu do niego kosztów kapitału (odsetki roczne) i inwestycji (odpisy amortyzacyjne) np. 100 000 zł daje nam EBITDA czyli zysk operacyjny 400 000 zł. Kiedy podzielmy go przez aktywa 500 000 zł uzyskamy 80%.

ROA = 400 000 pln / 500 000 pln = 80%

To bardzo dobry współczynnik kiedy planujesz kupić lub sprzedać firma. Pokazuje nam jak firma ma dobry model biznesowy i pozwala porównywać firmy w podobnych branżach. Ten współczynnik świadczy o jakości zarządzania biznesem.

Ostatni współczynnik, który warto liczyć to ROE (Return On Equity) czyli zwrot z kapitału własnego.

ROE = Zysk netto / Kapitał własny

Podlicz kapitały własne firmy: Dodaj wszystkie aktywa bieżące (gotówka, należności, zapasy) do środków trwałych. Odejmij od tego wszystkie zobowiązania (niezapłacone faktury, pensje, ZUSy, podatki, kredyty i inne długi). Otrzymana wartość to w przybliżeniu kapitał własny. Następnie podziel zysk netto (po zapłaceniu podatku dochodowego) przez kapitał własny.

ROE = 250 000 pln / 500 000 pln = 50%

Całkiem sympatyczny wynik. Porównaj go do wpłaty 500 000 pln (pieniądze, które możesz mieć po likwidacji firmy) do zysku z … lokaty.
Jednak czasem ROE wynosi 10%. Wówczas zastanowiłbym się nad dalszym prowadzeniem biznesu.

Pokazałem Ci 10 współczynników, które pozwolą Ci przeprowadzić analizę finansową każdego biznesu i szybko sprawdzić kondycję firmy.

Zapraszam Cię serdecznie na niezwykle praktyczne warsztaty Budżet Firmowy. Możesz zacząć od wersji on-line natychmiast, a w przyszłości spotkać się ze mną podczas 2-dniowych warsztatów lub podczas konsultacji projektowych!

Pamiętaj! W biznesie matematyka musi być po Twojej stronie!

Moje narzędzia dla Ciebie:

Budżet Firmowy w wersji on-line – vod.AdamGrzesik.pl

Budżet Firmowy jako konsultacje projektowe – AdamGrzesik.pl/konsultacje

Wszystkiego ZDROWEGO & Zyskownego $

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Moja rekomendacja

Zapisz się do newslettera – kliknij tutaj

I natychmiast zyskaj dostęp do bezpłatnego programu 10 Korków Szybkiego Rozwoju Biznesu, w którym pokazuję, jak udoskonalić swoją firmę i jak myśleć o biznesie, aby wycisnąć z niego jak najwięcej i aby dosłownie rósł w oczach – Zapisz się!

Praktyczna książka o tym, jak zmienić firmę w maszynę do zarabiania pieniędzy, nawet jeśli dotychczas finanse firmowe, excel czy księgowość były Ci obce.

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przeczytaj także:

Kalkulator Optymalnej Formy Opodatkowania na 2024r

Kalkulator jest bezpłatny i dostępny natychmiast po zapisie, a rezygnacja dostępna w każdym momencie!

Wpisujesz planowane roczne przychody i koszty, a kalkulator (excel) z instrukcją wideo oblicza PIT/CIT, ZUS i zdrowotną! Kalkulator porównuje zyski na rękę w przypadku skali podatkowej, liniowego, ryczałtu, spółki z O.O. w tym CIT estońskiego. 

(function(a,l,b,c,r,s){ _nQc=c,r=a.createElement(l),s=a.getElementsByTagName(l)[0]; r.async=1; r.src=l.src=("https:"==a.location.protocol?"https://":"http://")+b; s.parentNode.insertBefore(r,s);}) (document,"script","serve.albacross.com/track.js","89569708");