Jak odliczyć prawie 100% VAT przy zakupie samochodu osobowego? – leasing operacyjny z korektą VAT 26

Przedsiębiorcy kupujący samochód osobowy, mogą odliczyć tylko 50% zapłaconego VATu, chyba że wykorzystują go tylko do celów służbowych - jak połączyć te dwie skrajne potrzeby?

Przedsiębiorca kupujący do firmy samochód osobowy aby móc odliczyć 100% VAT od zakupu i kosztów eksploatacji tego pojazdu musi złożyć do urzędu skarbowego deklarację vat-26 że zobowiązują się wykorzystywać zakupiony pojazd wyłącznie w celach firmowych, i aby to udokumentować muszą prowadzić ewidencję przebiegu tego pojazdu.  

Oczywiście prowadzenie ewidencji zabiera cenny czas i również naraża firmy na kontrole urzędnicze. Dlatego wielu przedsiębiorców zgadza się odliczeniem tylko 50% VATu od zakupionego pojazdu i jego kosztów eksploatacji. 

Istotne również jest to ,że sprzedając taki pojazd przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłaty 100% podatku VAT od ceny sprzedaży. 

Mój osobisty przykład: Kilka lat temu na wiosnę zakupiłem motocykl, który Wprowadziłem do ewidencji firmy. Od ceny 61 500 zł ( w tym 23%VAT 11 500 zł) odliczyłem tylko 50% VATu czyli 5 750 zł. Sprzedając go po 4 miesiącach za tą samą cenę 61 500 zł musiałem odprowadzić 100% VAT czyli 11 500 zł do urzędu skarbowego. Bolało.  

Istnieje jednak rozwiązanie, z którego korzysta wąska grupa przedsiębiorców – Ci którzy o tym wiedzą. 

W leasingu operacyjnym kupując samochód osobowy i zgłaszając deklarację VAT 26 możemy odliczyć 100% VAT od opłaty wstępnej. W większości firm leasingowych opłata wstępna może wynieść 45% wartości pojazdu, a nawet 50%. Od tej wpłaty i jednej, dwóch rat odliczymy cały VAT.

Jednak przedsiębiorca w trakcie dzierżawy pojazdu może zmienić decyzję i stwierdzić, że jednak chciałby wykorzystywać samochód do celów prywatnych. Wówczas musi złożyć korektę deklaracji VAT 26 i odliczać tylko 50% VATu. W przypadku zakupu za gotówkę, kredytu lub leasingu finansowym (kapitałowym) musiałby skorygować również już zapłacone raty.

Jednak inaczej jest przy leasingu operacyjnym, który ma taką zaletę, że nie trzeba korygować vat-u do już zapłaconych rat leasingowych. Opowiadam o tym na poniższym filmie, a pod nim załączam obszerny fragment artykułu ze strony https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/odliczanie-i-zwrot-podatku/5714453,zmiana-sposobu-wykorzystania-leasingowanego-samochodu-czy-trzeba-korygowac-odliczony-vat.html.amp w którym ekspert w zakresie VAT tłumaczy to dokładniej z odwołaniami do interpretacji organów podatkowych.

Pamiętaj! Każdą optymalizację przedyskutuj z księgowym lub licencjonowanym doradcą podatkowym ponieważ musi zostać dostosowana do specyfiki firmy i przede wszystkim musi być zgodna z aktualnymi przepisami prawa.

 

Odtwórz wideo

Obszerny cytat z artykułu księgowosc.infor.pl

„Czynności realizowane w wykonaniu umów leasingu operacyjnego, w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, uznawane są za świadczenie usług. W przeciwieństwie do leasingu finansowego (kapitałowego) przy leasingu operacyjnym przedmiot umowy jest zaliczany do majątku leasingodawcy, dokonującego odpisów amortyzacyjnych. Korzystający jest wówczas obowiązany do zapłaty tzw. czynszu inicjalnego, który w praktyce wynosi od 10% do 20% wartości przedmiotu umowy, a następnie przez cały okres trwania umowy uiszcza raty czynszowe. Przy leasingu operacyjnym przedmiot umowy po jej zakończeniu nie przechodzi automatycznie na własność korzystającego. Umowy przewidują natomiast tzw. opcję wykupu po zakończeniu czasu trwania leasingu operacyjnego, za z góry określoną kwotę. Z reguły jest ona znacznie niższa niż faktyczna wartość rynkowa przedmiotu umowy i stanowi kilka jej procent. Wykup po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego jest wprawdzie prawem, a nie obowiązkiem korzystającego, jednak z uwagi na zapisy zawieranych umów opcja ta jest wykorzystywana praktycznie przez wszystkich leasingobiorców.

Taki charakter leasingu operacyjnego oznacza, że korzystający dokonuje odliczenia podatku naliczonego na podstawie faktury obejmującej czynsz inicjalny, a następnie na podstawie faktur zawierających raty leasingowe, wystawianych co do zasady w okresach miesięcznych. W przypadku umów leasingu operacyjnego obejmujących pojazdy samochodowe wykorzystywane wyłącznie do celów działalności gospodarczej leasingobiorca jest uprawniony do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego wynikającego z otrzymywanych faktur. Przy wykorzystywaniu pojazdu również do innych celów odliczenie wyniesie 50% podatku naliczonego zarówno od czynszu inicjalnego, jak i od rat leasingowych.

Zmiana przeznaczenia pojazdu samochodowego używanego na podstawie umowy leasingu operacyjnego w trakcie jej trwania wpływa w konsekwencji również na przysługujące korzystającemu prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawianych przez leasingodawcę. Korzystający nie będzie jednak obowiązany do korygowania odliczonego już wcześniej podatku naliczonego. Prawo do odliczenia podatku naliczonego ulega zatem zmianie dopiero od momentu, gdy leasingobiorca rozpoczyna wykorzystywanie pojazdu samochodowego do innych celów niż dotychczasowe. Stanowisko to potwierdzają również organy podatkowe. W interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 lutego 2020 r. (sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.824.2019.1.OS) stwierdzono:
„Należy zwrócić uwagę, że leasing operacyjny jest umową, na podstawie której leasingobiorca nabywa jedynie prawo do korzystania z przedmiotu leasingu, a formą wynagrodzenia za powyższą usługę jest czynsz. Na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług leasing operacyjny jest usługą, zdefiniowaną w art. 8 ustawy. Po zakończeniu umowy leasingu jednym z wariantów jest sprzedaż przedmiotu umowy leasingobiorcy, opcja wykupu jest uprawnieniem, z którego leasingobiorca może, lecz nie musi skorzystać. Zatem w świetle art. 90b ust. 1 ustawy wydatki związane z używaniem pojazdu na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu (operacyjnego) lub innej umowy o podobnym charakterze, nie podlegają korekcie. Odliczenie tych wydatków odbywa się bowiem na bieżąco (a nie jak przy nabyciu „na własność” – jednorazowo, „z góry”), zatem istnieje możliwość weryfikowania tego odliczania na bieżąco – w miesiącu dokonania zmiany przeznaczenia pojazdu Wnioskodawca winien dokonać zmiany zasad odliczania wysokości podatku.”

 

Chcesz przejąć pełną kontrolę na pieniędzmi w firmie i zwiększyć zyski? – sprawdź agendę kurs Budżet Firmowy klikając na zdjęcie:

Absolutna podstawa każdego przedsiębiorcy:

Książka „Budżet Firmowy” da Ci inspirację i wskazówki dotyczące rozpoczęcia zarządzania finansami w firmie.

Kurs Budżet i Finanse Firmowe dla Przedsiębiorców to kompletny zestaw narzędzi, plików z instrukcjami wideo do samodzielnego ułożenia i zarządzania budżetem.

 

Praktyczna książka o tym, jak zmienić firmę w maszynę do zarabiania pieniędzy, nawet jeśli dotychczas finanse firmowe, excel czy księgowość były Ci obce.

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przeczytaj także:

Kalkulator Optymalnej Formy Opodatkowania na 2024r

Kalkulator jest bezpłatny i dostępny natychmiast po zapisie, a rezygnacja dostępna w każdym momencie!

Wpisujesz planowane roczne przychody i koszty, a kalkulator (excel) z instrukcją wideo oblicza PIT/CIT, ZUS i zdrowotną! Kalkulator porównuje zyski na rękę w przypadku skali podatkowej, liniowego, ryczałtu, spółki z O.O. w tym CIT estońskiego. 

(function(a,l,b,c,r,s){ _nQc=c,r=a.createElement(l),s=a.getElementsByTagName(l)[0]; r.async=1; r.src=l.src=("https:"==a.location.protocol?"https://":"http://")+b; s.parentNode.insertBefore(r,s);}) (document,"script","serve.albacross.com/track.js","89569708");