Ważne wskaźniki dla przedsiębiorcy – corocznie aktualizowane – aktualne na 2024r.

Najniższa krajowa umowa o pracę i zlecenie w 2024r
Ekwiwalenty, dni i godziny pracujące w 2024r.
Składki ZUS i wskaźniki podatkowe 2024r
Plik PDF do pobrania

Na podstawie ogólnodostępnych danych przygotowałem gotowe do pobrania zestawienie najważniejszych wskaźników dla przedsiębiorców i kadrowych na aktualny rok.

Dane są corocznie aktualizowane – aktualne wskaźniki przedsiębiorcy dotyczą roku 2024.

Dodatkowo zamieszam zestawienie średnich wynagrodzeń z raportu PARP oraz porównanie zasad i stawek dla UOP – umowa op pracę i UZL – umów zleceń.

Z wskaźników najwygodniej korzysta się pobierając plik, ale wiem, że wiele osób ma obawy przed pobraniem rzeczy z internetu dlatego poniżej załączam część danych, które znajdziesz w plik – pobranie nie wymaga zapisu na listę! 

 

Zajrzyj do Narzędzi Przedsiębiorcy i zyskaj dostęp do innych zestawień.

Z wskaźników najwygodniej korzysta się pobierając plik, ale wiem, że wiele osób ma obawy przed pobraniem rzeczy z internetu dlatego poniżej załączam część danych, które znajdziesz w plik – pobranie nie wymaga zapisu na listę! 

 

Podstawowe wskaźniki przedsiębiorcy na 2024 r., które znajdziesz w pliku

 1.  

Minimalne wynagrodzenie miesięczne:

 • od 1.01.2024 do 30.06.2024 r.: 4 242,00 zł
 • od 1.07.2024 do 31.12.2024 r.: 4 300,00 zł

Minimalna stawka godzinowa:

 • od 1.01.2024 do 30.06.2024 r.: 27,70 zł
 • od 1.07.2024 do 31.12.2024 r.: 28,10 zł

Minimalna miesięczna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego 2023

 • od 1.01.2024 do 30.06.2024: 4 242,00 zł – 13,71% = 3 660,43 zł
 • od 1.07.2024 do 31.12.2024: 4 300,00 zł – 13,71% = 3 710,47 zł

Współczynnik ekwiwalentu urlopowego (za niewykorzystany urlop) = 20,92 zł/dzień

365 dni – (52 niedziele + 11 świąt + 52 soboty) = 250 dni; 250 dni/12 = 20,92.

Niepełny wymiar etatów:

 • na 3/4 etatu wynosi: 20,83 x 3/4 = 15,69 zł
 • na 1/2 etatu wynosi: 20,83 x 1/2 = 10,46 zł
 • na 1/3 etatu wynosi: 20,83 x 1/3 = 6,97 zł
 • na 1/4 etatu wynosi: 20,92 x 1/4 = 5,21 zł

Jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

 1. Podstawa wymiaru ekwiwalentu – przeciętne wynagrodzenie pracownika: określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości, składniki przysługujące za okresy nie dłuższe niż miesiąc oraz składniki przysługujące za okresy dłuższe niż miesiąc. np. 4 300 zł
 2. Obliczyć ekwiwalent za 1 godzinę niewykorzystanego urlopu. Czyli podstawę wymiaru ekwiwalentu dzieli się przez współczynnik ekwiwalentu, a następnie przez dobową normę czasu pracy pracownika: 4 300,00 zł / 20,92 = 205,54 zł / 8h = 25,69 zł
 3. Otrzymany ekwiwalent za 1 godzinę niewykorzystanego urlopu należy pomnożyć przez liczbę godzin niewykorzystanego urlopu. Np. 1 dzień po 8 godzin = 25,69 zł x 8 godziny = 205,52 zł → kwota ekwiwalentu

Dodatek za prace w porze nocnej (20% stawki godzinowej min. wynagrodzenia)

Miesiąc 2023 r.

Obliczenie dodatku

Kwota dodatku za prace w porze nocnej

styczeń

4 242 zł/168h x 20%

5,05 zł

luty

4 242 zł/168h x 20%

5,05 zł

marzec

4 242 zł/168h x 20%

5,05 zł

kwiecień

4 242 zł/168h x 20%

5,05 zł

maj

4 242 zł/160h x 20%

5,30 zł

czerwiec

4 242 zł/160h x 20%

5,30 zł

lipiec

4 300 zł/ 184h x 20%

4,67 zł

sierpień

4 300 zł/ 168h x 20%

5,12 zł

wrzesień

4 300 zł/ 168h x 20%

5,12 zł

październik

4 300 zł/ 184h x 20%

4,67 zł

listopad

4 300 zł/ 152h x 20%

5,66 zł

grudzień

4 300 zł/ 160h x 20%

5,38 zł

Składki ZUS w 2024 r.

Osoby prowadzące DG opłacają składki od 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (7 824 zł) i będą naliczane od 4 694,40 zł.

Normalny (duży) ZUS

 

Stawka procentowa

Podstawa wymiaru składki 2024r.: 4 694,40 zł

Emerytalna

19,52 %

816,35 zł

Rentowa

8,00 %

375,55 zł

Wypadkowa

1,67 %

78,40 zł

Fundusze FP i FS

2,45 %

115,01 zł

Razem

31,64 %

1 485,31 zł (bez chorobowej i bez zdrowotnej!)

Chorobowa

2,45 %

115,01 zł

Razem

34,09 %

1 600,32 zł (z chorobową i bez zdrowotnej!)

Preferencyjny ZUS tzw. „mały ZUS” do 6 miesiąca przez 24 miesiące

 

Stawki procentowe

Podstawa wymiaru składki od 1 stycznia 2024 r.: 1 272,60 zł

Podstawa wymiaru składki od 1 lipca 2024 r.:  1 290 zł

Emerytalna

19,52 %

248,41 zł

251,81 zł

Rentowa

8,00 %

101,81 zł

103,20 zł

Wypadkowa

1,67 %

21,25 zł

21,54 zł

Fundusze FP i FS

0 %

0 zł

0 zł

Razem bez chor.

29,19 %

371,47 zł

376,55 zł

Chorobowa

2,45 %

31,18 zł

31,61 zł

Razem

31,64 %

402,68 zł

408,16 zł

Ważne wskaźniki podatkowe na 2024 r.

Dla skali podatkowej 

12 % – podstawa opodatkowania do 120 000 zł pomniejszona o 3 600 zł (kwota wolna 30 tys x 12%)

32 % – podstawa opodatkowania powyżej 120 000 zł pomniejszona o 3 600 zł (32% x dochód – 14 400 zł)

Zdrowotna 9% od dochodu bez odliczeń

Dla podatku linowego 

19% od dochodu

Zdrowotna 4,9% z możliwością zaliczenia w KUP można zaliczyć max. 11 600 zł rocznie, ale nie mniej niż 381,78zł / 387 zł od 01.07.2024

Dla ryczałtu ewindencjonowanego

Stawki: 2/3/5,5/8,5/10/12/14/15/17% + zdrowotna 419,46 zł dla dochodu rocznego do 60 000 zł

699,11 zł dla dochodu od 60 001 do 300 000 zł

1 258,39 zł dla dochodu powyżej 300 000 zł

Możliwość odliczenia 50% zdrowotnej od przychodu

VAT dobrowolny limit

Możliwość zwolnienia podmiotowego

200 000 zł (bez zmian)

Mały podatnik PIT/CIT

 

2 000 000 euro x 4,6091 zł = 9 218 000 zł

 

Jednorazowa amortyzacja* do 50 000 EU =230 000 zł

Mały podatnik VAT

Limit prowadzenia ksiąg podatkowych

Limit podatkowy dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych  

Limit zwolnienia z kasy fiskalnej

20 000 zł – osoby prywatne i rolnicy ryczałtowi

Dni i godziny pracy w 2024 r.

Dni i godziny pracy w 2024r.

MIESIĄC

GODZINY

DNI PRACUJĄCE

DNI WOLNE

Styczeń

168

21

8 (w tym 1 dzień za święto w sobotę)

Luty

168

21

8

Marzec

168

21

10

Kwiecień

168

21

9

Maj

160

20

11

Czerwiec

160

20

10

Lipiec

184

23

8

Sierpień

168

21

10

Wrzesień

168

21

9

Październik

184

23

8

Listopad

152

19

11

Grudzień

160

20

11

 Razem

2008

251

115

 

 

Ciekawe dodatki

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto i mediana wynagrodzeń brutto.

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw to suma wynagrodzeń brutto wraz z honorariami wypłaconych w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 9 osób podzielona przez przeciętną liczbę zatrudnionych osób w danym okresie – tylko na umowach o pracę!

Ponieważ średnia nie bierze pod uwagę mikro-firm (ok. 40% zatrudnionych!) w tabeli użyłem porównania wynagrodzeń w mikro-firmach do najniższej krajowej. Liczby w kolorze szarym to szacunkowe wyliczenia – nie ma jeszcze danych z GUS.

Jak to średnią bywa idąc na spacer z psem średnio mamy po 3 nogi. Dlatego warto zwrócić uwagę na medianę.

Rok

2012

2014

2016

2018

2020

2022

2024

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w PLN

3 896

4 108

4 347

5 004

5 748

7 001

7 540

Mediana w PLN

3 115

3 292

3 511

4 095

4 703

5 702

6 100 (szacowana dla 81% mediany)

Mediana jako % 

przeciętnego wynagrodzenia

80%

80%

81%

82%

82%

81%

81%

Najniższa krajowa

1 500

1 680

1 850

2 100

2 600

3 010

4 300

Średnie wynagrodzenie miesięczne w mikro-firmach

 

 

2 616

3093

3 533

4 214

(szacowane dla 140% najniższej)

6 020

(szacowane dla 140% najniższej)

 % wynagrodzenia w mikro-firmach do najniższej krajowej

 

 

141%

147%

136%

140%

140%

 

 

Umowa zlecenie, a umowa o pracę - porównanie:

Umowa o pracę

Umowa zlecenie

 • od 1.01 do 30.06.2024 r.: 4 240,00 zł
 • od 1.07 do 31.12.2024 r.: 4 300,00 zł
 • od 1.01 do 30.06.2024 r.: 27,70 zł
 • od 1.07 do 31.12.2024 r.: 28,10 zł

Umowa o pracę:

1.     strony umowy: pracownik i pracodawca

2.     między stronami występuje stosunek pracy (KP)

3.     szczegółowo charakteryzuje tryb oraz terminy wypowiedzenia

4.     zatrudniony ma obowiązek spełniać określone powinności w wyznaczonym miejscu i czasie

5.     zatrudniony ma obowiązek wykonywać pracę osobiście oraz wykonywać polecenia pracodawcy

6.     jest odpłatna, a zatrudniony nie może zrzec się prawa do wypłaty

7.     podstawowa część wypłaty powinna być zapłacona co miesiąc

8.     osoba wykonująca umowę o pracę podlega obligatoryjnie ubezpieczeniom społecznym oraz zdrowotnemu.

9.     przysługują urlopy wypoczynkowe, wychowawczy i termin(powód) wypowiedzenia

10.   wlicza się do stażu pracy i emerytury

Umowa zlecenie:

1.     strony umowy: zleceniobiorca i zleceniodawca

2.     między stronami zachodzi stosunek cywilnoprawny (KC)

3.     może zostać wypowiedziana w każdym czasie

4.     zatrudniony nie ma obowiązku spełniać określonych obowiązków w wyznaczonym miejscu i czasie

5.     co do zasady przyjmujący zlecenie powinien świadczyć pracę osobiście, ale są wyjątki

6.     może być odpłatna lub nieodpłatna

7.     do wypłaty wynagrodzenia powinno dochodzić przynajmniej raz na miesiąc, jeżeli UZL jest zawarta na powyżej miesiąca

8.     osoba świadcząca zlecenie, podlega konieczności ubezpieczenia społecznego, chyba że spełnia ona warunki ustawy o ubezpieczeniach ZUS,

9.     brak urlopów i terminów wypowiedzenia

10.   nie wlicza się do stażu pracy, ale wlicza się do emerytury

11.   stworzenie umowy zlecenia zamiast umowy o pracę jest wykroczeniem przeciw prawom zatrudnionego i podpada karze pieniężnej do 30 tys. zł

Kalkulacja UOP w 2024 r.:

12 x 4 300 zł = 51 600 zł / 2008 h = 25,70 zł/h

26 dni urlopu x 8h = 208h

Realnie:

51 600 zł / (2008 – 208) = 28,67 zł / h

Koszt pracodawcy 20,48%

Kalkulacja UZL:

28,10 zł za przepracowanie zleconych godzin

 

28,67 – 28,10 = 0,57 zł

 

Koszt pracodawcy 20,48%

* w 2024 r. będzie 2008 h pracujących w roku

W mikrofirmach (do 9 pracowników) przeciętnie pracuje 0,7 zatrudnionych na UOP i 1,9 osoby na UZL

raport PARP grupa PFR za 2020 r.

 

Zajrzyj do Narzędzi Przedsiębiorcy i zyskaj dostęp do innych zestawień.

Absolutna podstawa każdego przedsiębiorcy:

Książka „Budżet Firmowy” da Ci inspirację i wskazówki dotyczące rozpoczęcia zarządzania finansami w firmie.

Kurs Budżet i Finanse Firmowe dla Przedsiębiorców to kompletny zestaw narzędzi, plików z instrukcjami wideo do samodzielnego ułożenia i zarządzania budżetem.

 

Praktyczna książka o tym, jak zmienić firmę w maszynę do zarabiania pieniędzy, nawet jeśli dotychczas finanse firmowe, excel czy księgowość były Ci obce.

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przeczytaj także:

Kalkulator Optymalnej Formy Opodatkowania na 2024r

Kalkulator jest bezpłatny i dostępny natychmiast po zapisie, a rezygnacja dostępna w każdym momencie!

Wpisujesz planowane roczne przychody i koszty, a kalkulator (excel) z instrukcją wideo oblicza PIT/CIT, ZUS i zdrowotną! Kalkulator porównuje zyski na rękę w przypadku skali podatkowej, liniowego, ryczałtu, spółki z O.O. w tym CIT estońskiego. 

(function(a,l,b,c,r,s){ _nQc=c,r=a.createElement(l),s=a.getElementsByTagName(l)[0]; r.async=1; r.src=l.src=("https:"==a.location.protocol?"https://":"http://")+b; s.parentNode.insertBefore(r,s);}) (document,"script","serve.albacross.com/track.js","89569708");